wolność finansowa 
Strona główna
Sukces w zasiegu reki
droga do sukcesu
Motywacja bez granic
Czas na dobre zmiany
Sukces i pieniądze
sukces co to jest
Wolność finansowa
inwestycje
Języki obce
Cytaty pozytywne
Ciekawe strony
Księga gości
Lista dodanych linków
kontakt
 

sztuka zdobywanie pieniędzy

Sklep internetowy Erynek.pl

inwestycje

W co inwestować? To pytanie zadają sobie chyba wszyscy. W kryzysie najgorsza jest niepewność.

inwestowanie samo w sobie nie jest łatwym sposobem na bogactwo. Wymaga to wiele wysiłku i dużo nauki. Ale efekt końcowy wynagrodzi zapewne wszelki trud.

Każdy (prawie) chce mieć więcej pieniędzy. Ludzie inwestują, bo chcą zwiększyć swoją wolność, poczucie bezpieczeństwa, albo żeby móc sobie na więcej pozwolić. Zresztą możesz mieć inny cel, ale jeśli czytasz tę książeczkę zapewne należysz do grupy, która chce powiększać swój majątek.

W dzisiejszych czasach inwestowanie staje się koniecznością. Czasy, w których pracowało się 30 lat w tej samej firmie, a potem się odchodziło i dostawało niezłą emeryturę, już minęły. Dla wielu ludzi inwestowanie to sposób na utrzymanie obecnego standardu życia po przejściu na emeryturę.

Istnieje wiele możliwości inwestowania. Jednak zanim dokona się wyboru, warto dowiedzieć się na czym polega każda z nich i wybrać taką, która najlepiej spełni nasze oczekiwania.

Obligacje

Należą do grupy instrumentów o stałym zysku. Kiedy kupujesz obligację, udzielasz pożyczki państwu lub przedsiębiorstwu. W zamian dostajesz pewien procent od pieniędzy, które zainwestowałeś.

Główną zaletą obligacji jest względne bezpieczeństwo. Kiedy kupujesz obligacje od stabilnego rządu, Twoja inwestycja jest w zasadzie pozbawiona ryzyka. Ale jest też druga strona medalu - niskie ryzyko oznacza niskie zyski. Obligacje należą do najmniej opłacalnych rodzajów inwestycji.

Akcje

Kiedy kupujesz akcję, stajesz się współwłaścicielem przedsiębiorstwa. Uprawnia Cię to do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i do otrzymywania udziału w dochodach spółki (jeśli przeznaczy ona część dochodu do podziału dla akcjonariuszy). W ten sposób wypłacane dochody nazywamy dywidendą.

W odróżnieniu od obligacji, akcje nie dają pewnego zysku, ich kurs zmienia się z dnia na dzień. W przypadku zakupu akcji nic nie jest gwarantowane. Wiele spółek nie wypłaca nawet dywidendy. Na akcjach zarobisz tylko wtedy, jeżeli ich cena wzrośnie, co może się nie zdarzyć.

W porównaniu do obligacji, akcje dają potencjalnie większe zyski. Oczywiście ceną za to jest większe ryzyko strat.

Fundusze

Fundusz inwestycyjny to w uogólnieniu kolekcja obligacji i akcji. Kupno jednostek funduszu to jakby zrzutka z innymi inwestorami na wspólne inwestycje zarządzane przez profesjonalistę, który dokonuje wyboru inwestycji za Ciebie. Konkretny fundusz nastawiony jest na określoną strategię. Zakres zainteresowań funduszu może być przeróżny: akcje dużych spółek, małych, obligacje skarbowe spółek, samorządów, fundusze mogą być mieszane (różne rodzaje papierów wartościowych), mogą inwestować w konkretną branżę, albo w konkretnym kraju, itd. Podstawową zaletą funduszy jest to, że możesz inwestować nie poświęcając na to czasu i nie mając doświadczenia.

Nikt z nas nie wie, czy pieniądze jakie ulokujemy w różnego rodzaju inwestycjach, dadzą nam chociażby mały zysk. Najgorsze jest to, że nie możemy być pewni czy w ogóle cokolwiek dostaniemy z powrotem. Każdy pyta... w co inwestować? Giełda jest w dołku. Ceny ropy poszybowały w dół i nie wiadomo czy to już dno czy będzie jeszcze gorzej. Może właśnie nie jest to najlepszy moment aby w cokolwiek inwestować.

Inne inwestycje (alternatywne): opcje, futures, FOREX, złoto, nieruchomości, itd.

Słabe wyniki klasycznych funduszy inwestycyjnych oraz niepewność co do koniunktury na rynkach akcji spowodowały wzrost zainteresowania inwestycjami alternatywnymi. Pozwalają one na osiąganie zysków niezależnie od sytuacji na rynkach papierów wartościowych. Co więcej nawet w okresach spadków i załamań koniunktury wyniki te mogą być imponujące.

Inwestycje alternatywne, o których ostatnio bardzo wiele się mówi to specyficzna forma lokowania kapitałów.

Pod pojęciem inwestycji alternatywnych rozumiemy inwestycje, które nie zaliczają się do szeroko rozumianych tzw. tradycyjnych form inwestowania. Jako oddzielna klasa aktywów obejmują one fundusze hedgingowe, fundusze funduszy, produkty strukturyzowane, Private Equity, konta na rynku forex i rynkach terminowych, inwestycje w nieruchomości, ale również zakup dzieł sztuki i innych przedmiotów kolekcjonerskich.

Zgodnie z najnowszymi opracowaniami inwestycje alternatywne stanowią nową klasę aktywów obok akcji, obligacji i funduszy inwestycyjnych. Włączenie inwestycji alternatywnych do indywidualnych portfeli inwestora pozwala z jednej strony zwiększyć rentowność wyników, z drugiej zaś zmniejszyć ryzyko inwestycyjne.

Inwestycje alternatywne to każda forma inwestowania, której wynik nie zależy od koniunktury i wzrostów na rynku akcji. Tradycyjne formy inwestowania jak - lokaty, obligacje, fundusze inwestycyjne, akcje nie gwarantują zysku w czasie pogorszenia się sytuacji na rynkach finansowych.

Do inwestycji alternatywnych zaliczamy fundusze hedgingowe, fundusze funduszy, produkty strukturyzowane, private equity, venture capital, konta zarządzane, inwestycje w nieruchomości.

Jakie są najważniejsze różnice między klasycznymi a alternatywnymi formami inwestycyjnymi?

  • Fundusze alternatywne w długim okresie uzyskują bardziej stabilne wyniki
  • Fundusze alternatywne mogą stosować strategie zabezpieczające w znacznie większym stopniu niż tradycyjne, dlatego na wyniki tych funduszy nie ma wpływu koniunktura giełdowa
  • Fundusze alternatywne podlegają znacznie mniejszym ograniczeniom niż fundusze tradycyjne, dlatego liberalne rynki finansowe są najlepszym miejscem do powstawania tego typu funduszy. Centra inwestycji alternatywnych to przecież głównie USA, Luksemburg, Irlandia, Szwajcaria.
  • W inwestycjach alternatywnych mamy do czynienia z dwoma rodzajami opłat: za zarządzanie (procent od aktywów) oraz za osiągnięty wynik (procent od zysku)
  • Fundusze alternatywne mają większe możliwości w korzystaniu z krótkiej sprzedaży niż fundusze klasyczne
  • W przypadku funduszy alternatywnych zauważamy bardzo niską korelację w osiągniętych wynikach pomiędzy poszczególnymi funduszami (świadczy to o różnorodności strategii inwestycyjnych)

 

Fundusze alternatywne oprócz wyników inwestycji publikują wskaźniki ryzyka, statystyki poszczególnych działań. Tradycyjne fundusze publikują tylko wartość jednostki uczestnictwa.

W czasach niepewności alternatywne inwestycje, jeżeli zostaną właściwie zrozumiane i odpowiednio wykorzystane, mogą wnieść pozytywny wkład w całościowy wynik portfela inwestycyjnego.

Myślę że każdy inwestor powinien w swoim portfelu mieć fundusze alternatywne. Będzie sprzyjało to dywersyfikacji aktywów.

Program do analiz giełdowych


Interactive Stock Charts provided by WD SOFTWARE

 

Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO google-rank.eu web stats stat24

 
-- cytat tygodnia --
"Wykorzystujcie każdą, nawet najmniejszą nadarzającą się okazję, bo nigdy nie wiadomo, czy los da wam kiedyś naprawdę wielką szansę." Orison Sweet Marden

CHCESZ ZWIĘKSZYĆ OGLĄDALNOŚ SWOJEJ STRONY WWW ? sprawdz.120 praktycznych wskazówek

 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=

Google